Composites Plaza
Leverans i Europa | EU-baserad verksamhet, ingen moms | Telefon: 0031-492-769-099 | E-post: info@compositesplaza.com

Allmänna villkor

Version 01: apr. 2014

Dessa allmänna villkor gäller för alla våra avtal. Genom att beställa i vår e-butik accepterar köparen dessa villkor för både avtalet och för framtida avtal. Dessa villkor kan endast avgå från skriftlig överenskommelse. Den nederländska texten till dessa villkor råder. Köparens allmänna villkor avslås uttryckligen. Om köparen lägger en beställning kommer avtalet först efter vårt skriftliga godkännande eller med början av utförandet av ordern. Vid en orderbekräftelse från vår sida fastställs endast innehållet i avtalet. Visade eller levererade prover är endast vägledande utan att varorna krävs för att vara 100% identiska. Små variationer i kvalitet, färg, mönster eller mönsterstorlek och finish gäller inte som defekter. Leverans sker på basis av brutto m², m, liter, kg och per styck, varigenom nätet m², m, liter, kg och per styck laddas. Köparen måste inspektera varorna vid leverans (så före bearbetning). Observerade brister måste rapporteras till oss inom sju dagar efter leverans skriftligen till info@compositesplaza.com. Om leveransen inte överensstämmer med avtalet, kommer vi efter eget gottfinnande att leverera saknade varor, reparera de levererade varorna eller ersätta dem.

Priserna i våra e-butiker och orderbekräftelser är vägledande. Eventuella prisändringar kommer att rapporteras skriftligt till köparen. Vid prisändringar kan köparen säga upp ordern inom en vecka efter det att prisändringen anmälts. Alla priser är ex-works och exklusive moms (eller inklusive moms när det visas klart). Leverans sker FCA eller DDU i enlighet med Incoterms 2010. Varje leverans faktureras separat. Alla leveransperioder är vägledande. Överlåtelse av leveransperiod ger köparen ingen rätt till ersättning. Om leveransen inte överskrids inom fyra veckor efter skriftlig uppsägning, kan köparen säga upp beställningen. Köparen är alltid skyldig att acceptera leveranser. Med avslag på godkännande kommer vår lagringsskyldighet från vår sida. Om en rimlig överensstämmelse med ett avtal helt eller delvis är omöjligt för oss som en följd av externa eller interna förhållanden som vi inte har, antingen tillfälligt eller permanent, har vi rätt att lösa avtalet. Våra fakturor måste betalas inom 14 dagar efter fakturadatum utan avräkning, rabatt och / eller upphävande. Vid försenad betalning betalas alla betalningsförpliktelser från köparen omedelbart till betalning, och köparen betalas med ränta till Europeiska centralbankens insättningsränta plus 6.25%. Extra juridiska insamlingskostnader debiteras köparen i enlighet med insamlingsgraden för Nederlandsche Orde van Advocaten. Oavsett ansvarsskyldigheten, med vårt misslyckande att genomföra avtalet, med sen genomförande eller orimlig överensstämmelse med ett avtal, kan vi endast hållas ansvariga för direkt skada och aldrig för förlust av vinst eller indirekt skada. Ansvaret är fortfarande begränsat till avtalspriset. Under inga omständigheter kan vi hållas ansvariga för skador som är följden av naturligt slitage eller felaktig eller felaktig behandling eller användning. Detta gäller också för användning för annat ändamål än varorna utvecklades eller såldes.

Upphovsrätten samt alla andra immateriella rättigheter avseende levererade varor är uttryckligen reserverade om inte annat uttryckligen överenskommits. Användning av Compositesplazas immateriella rättigheter (inklusive företagets namn) är endast tillåtet enligt ett avtal som ingåtts mellan Compositesplaza BV och köparen. Köparen får endast sälja och annonsera produkterna på det överenskomna sättet. Holländsk lag gäller för avtal som ingåtts med köparen. Tillämpligheten av Wien-försäljningskonventionen är utesluten. Eventuella tvister som härrör från avtal som ingåtts med köparen kommer i första hand att hänskjutas till behörig domstol i s-Hertogenbosch, Nederländerna. Vi kan när som helst komma överens om att gällande lag och jurisdiktionsklausul kan avgå från till förmån för köparen. En sådan avgång påverkar inte giltigheten av alla övriga bestämmelser under dessa förhållanden.

Enkel beställning
Snabb och billig frakt
100% i lager
Godkända betalningar:
Betalningsmetoder