Kompozitné Plaza
Európska dodávka Podnikanie v EÚ, bez DPH | Telefón: 0031-492 769 - 099 | e-mail: info@compositesplaza.com

Ochrana osobných údajov

Verzia 1.0: apríl 2014

Článok 1. všeobecný

1.1 Ďakujeme vám za návštevu nášho elektronického obchodu Compositesplaza. Táto politika ochrany osobných údajov vám povie, ako nakladáme s osobnými údajmi zhromaždenými v našom internetovom obchode. Pred použitím elektronického obchodu alebo odoslaním akýchkoľvek osobných informácií si prečítajte tieto zásady ochrany osobných údajov. Používaním nášho internetového obchodu súhlasíte s postupmi opísanými v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Tieto postupy sa môžu zmeniť, ale všetky zmeny sa zverejnia v tejto kapitole a zmeny sa budú vzťahovať iba na nové činnosti a informácie. Odporúčame vám, aby ste pri každej návšteve internetového obchodu skontrolovali najnovšiu verziu našich zásad ochrany osobných údajov, aby ste sa uistili, že rozumiete tomu, ako budú vaše osobné údaje použité v e-shope Compositesplaza.

Článok 2. Zber informácií

2.1 Zhromažďujeme osobné údaje, ako sú mená, poštové adresy, e-mailové adresy atď., Keď ich dobrovoľne predložia naši návštevníci a zákazníci. Informácie, ktoré ste nám poskytli, náš zákazník, sa používajú iba na splnenie vašej konkrétnej žiadosti.

Článok 3. Technológia súborov cookie / sledovania

3.1 Náš e-obchod môže používať technológiu cookies a tracking v závislosti od ponúkaných funkcií. Technológia súborov cookie a sledovanie sú užitočné na zhromažďovanie informácií, ako je typ prehľadávača a operačný systém, sledovanie počtu návštevníkov stránky a pochopenie toho, ako návštevníci používajú lokalitu. Súbory cookie môžu tiež pomôcť prispôsobiť lokalitu návštevníkom. Osobné údaje nie je možné zhromažďovať prostredníctvom súborov cookie a iných sledovacích technológií. Ak ste však predtým poskytli informácie umožňujúce identifikáciu osôb, súbory cookie môžu byť s týmito informáciami spojené.

Článok 4. Zdieľanie informácií

4.1 Môžeme zdieľať informácie s vládnymi agentúrami alebo inými spoločnosťami, ktoré nám pomáhajú pri predchádzaní podvodom alebo vyšetrovaní. Môžeme tak urobiť, ak: (1) povoľuje alebo vyžaduje zákon; alebo (2) snaží sa chrániť pred skutočným alebo potenciálnym podvodom alebo neoprávnenými transakciami alebo im zabrániť; alebo (3) vyšetrovanie podvodu, ktorý už nastal. Tieto spoločnosti tieto informácie absolútne neposkytujú na marketingové účely.

Článok 5. Záväzok k bezpečnosti údajov

5.1 Vaše osobné údaje sú chránené. K týmto informáciám majú prístup iba oprávnení zamestnanci, agenti a dodávatelia (ktorí sa dohodli na utajení a dôvernosti informácií).

Článok 6. Kontaktné informácie o ochrane osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo pripomienky týkajúce sa našich zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať pomocou nasledujúcich informácií:

E-mailom: info@compositesplaza.com

By phone: 0031-(0)492-769099 or 0031-(0)6-4675-6639.

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto pravidiel. Všetky zmeny týchto pravidiel budú zverejnené a budú identifikovateľné prostredníctvom nového čísla verzie našich pravidiel ochrany osobných údajov.

Jednoduché objednávanie
Rýchla a lacná preprava
100% na sklade
Prijaté platby:
Spôsoby platby