კომპოზიტები პლაზა
ევროპული მიწოდება | ევროკავშირზე დაფუძნებული ბიზნესი, დღგ-ს გარეშე | ტელეფონი: 0031-492-769-099 | ელფოსტა: info@compositesplaza.com

Het enkele შედეგი იყო weergeven

ორმხრივი ნაქსოვი არამიდის ქსოვილის ფირები ხშირად გამოიყენება შერჩევითი გამაგრებისთვის, მილის გრაგნილისთვის, წრეების შეერთებისთვის, უფრო მცირე სამუშაოებისთვის, როგორც მოდელის შენობაში და ლამინირებული ზედაპირების ნაპრალების გასასწორებლად. ფირები იქსოვება ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული კიდეები. ჩვენი ორმხრივი (BD) ნაქსოვი არამიდის ქსოვილის ფირზე არის წონა 200 გ / მ 2 და სიგანე 25 მმ და 50 მმ. 

მარტივი შეკვეთა
სწრაფი და იაფი გადაზიდვა
100% საწყობში
მიღებული გადახდები:
გადახდის მეთოდები