Composites Plaza
Afhending í Evrópu | ESB-undirstaða viðskipti, enginn vsk. | Sími: 0031-492-769-099 | Netfang: info@compositesplaza.com

Almennir skilmálar og skilyrði

Útgáfa 01: apr. 2014

Þessir almennu skilmálar eiga við um alla samninga okkar. Með því að leggja inn pöntun í rafbúð okkar samþykkir kaupandinn þessi skilyrði bæði fyrir viðkomandi samning og fyrir framtíðar samninga. Aðeins er hægt að víkja frá þessum skilyrðum með fyrirvara um skriflegan samning. Hollenskur texti þessara skilyrða er ríkjandi. Almennum skilyrðum kaupanda er beinlínis hafnað. Ef kaupandinn leggur inn pöntun, er samningurinn fyrst upprunninn eftir skriflegt samþykki okkar eða þegar framkvæmd pöntunarinnar hefst. Ef um er að ræða staðfestingu pöntunar skriflega af okkar hálfu er þetta aðeins staðfesting á efni samningsins. Sýni sem sýnd eru eða afhent eru aðeins leiðbeinandi án þess að varan sé krafist 100% eins. Lítil afbrigði í gæðum, lit, mynstri eða mynsturstærð og frágangi eiga ekki við sem galla. Afhending fer fram miðað við brúttó m², m, lítra, Kg og á stykki, þar sem nettó m², m, lítra, Kg og á stykki er gjaldfært. Kaupandi verður að skoða vörurnar við afhendingu (svo áður en hún er unnin). Tilkynnt verður um okkur galla innan sjö daga frá afhendingu skriflega til info@compositesplaza.com. Ef afhendingin er ekki í samræmi við samninginn munum við, eftir okkar geðþótta, afhenda vörur sem vantar, gera við afhentar vörur eða skipta um þær.

Verðin sem tilgreind eru í rafverslun okkar og staðfestingar pöntunar eru leiðbeinandi. Allar verðbreytingar verða tilkynntar skriflega til kaupanda. Ef um verðbreytingar er að ræða getur kaupandi hætt við pöntunina innan viku frá tilkynningardegi um verðbreytinguna. Öll verð eru frá framleiðslu og án VSK (eða með VSK þegar það er skýrt sýnt). Afhending fer fram FCA eða DDU í samræmi við Incoterms 2010. Hver afhending er sérstaklega innheimt. Öll afhendingartímabil eru leiðbeinandi. Að ofnota afhendingartíma veitir kaupanda engan rétt til bóta. Ef um er að ræða lengri afhendingartíma er afhendingin ekki gerð innan fjögurra vikna eftir skriflega tilkynningu um vanskil, getur kaupandi afturkallað pöntunina. Kaupandinn er skylt að taka við afhendingum hvenær sem er. Með synjun um samþykki er engin geymsluskylda upprunnin af okkar hálfu. Ef eðlilegt samræmi við samning er okkur að öllu leyti eða að hluta ómögulegt vegna ytri eða innri aðstæðna sem við höfum ekki stjórn á, tímabundið eða varanlegt, höfum við rétt til að rjúfa samninginn. Reikninga okkar verður að greiða innan 14 daga frá reikningsdegi án skuldajafnaðar, afsláttar og / eða frestunar. Ef um seinagreiðslu er að ræða verða allar greiðsluskyldur kaupanda gjaldfelldar og kaupandinn verður að greiða vexti á innlánsvöxtum Seðlabanka Evrópu auk 6.25%. Aukakostnaður vegna innheimtu fyrir dómstóla er gjaldfærður af kaupanda í samræmi við innheimtuhlutfall Nederlandsche Orde van Advocaten. Burtséð frá grundvelli ábyrgðarinnar, með því að við komumst ekki til að framkvæma samninginn, með seinni framkvæmd eða óeðlilegri framkvæmd samnings, getum við aðeins verið ábyrgir fyrir beinu tjóni og aldrei fyrir hagnaðartap eða óbeint tjón. Ábyrgð er enn takmörkuð við samningsverðið. Við getum undir engum kringumstæðum verið ábyrgir fyrir tjóni sem er afleiðing náttúrulegs slits eða óviðeigandi eða rangrar meðferðar eða notkunar. Þetta á einnig við um notkun í öðrum tilgangi en varningurinn var þróaður eða seldur fyrir.

Höfundarréttur sem og öll önnur hugverkaréttindi varðandi afhentar vörur eru gagngert áskilin nema sérstaklega sé samið um annað. Notkun hugverkaréttinda Compositesplaza (þ.m.t. fyrirtækisheiti þess) er eingöngu heimil samkvæmt samningi sem gerður var milli Compositesplaza BV og kaupandans. Kaupanda er aðeins heimilt að selja og auglýsa vörurnar á umsaminn hátt. Hollensk lög eiga við um samninga sem gerðir eru við kaupandann. Gildissala Vínarsölusamningsins er undanskilin. Allar deilur sem stafa af samningum sem gerðir eru við kaupandann verða í fyrsta lagi leiddir fyrir löggiltum dómstóli í 's-Hertogenbosch, Hollandi. Við getum hvenær sem er samþykkt að frávik frá gildandi lögum og lögsöguákvæði í þágu kaupanda. Slík brottför hefur ekki áhrif á gildi allra annarra ákvæða í þessum skilyrðum.

Auðveld pöntun
Hröð og ódýr sending
100% á lager
Samþykktar greiðslur:
Greiðslumáta