Composites Plaza
Európai szállítás | EU-alapú vállalkozás, héa nélkül Telefon: 0031-492-769 099- | Email: info@compositesplaza.com

Általános szerződési feltételek

01 verzió: ápr. 2014

Ezek az általános feltételek minden megállapodásra vonatkoznak. Az e-áruházunkban történő megrendeléssel a vevő elfogadja ezeket a feltételeket mind az érintett, mind a jövőbeni megállapodásokra. Ezektől a feltételektől csak írásbeli megállapodással lehet eltérni. E feltételek holland szövege az irányadó. A vevő általános feltételeit kifejezetten elutasítják. Ha a vevő megrendelést tesz, akkor a megállapodás először írásbeli elfogadásunk után vagy a megrendelés végrehajtásának megkezdésekor származik. A részünkről írásbeli visszaigazolás esetén ez csak a megállapodás tartalmát adja meg. A megjelenített vagy szállított minták csak tájékoztató jellegűek, anélkül, hogy az áruknak 100% azonosnak kell lenniük. A minőség, a szín, a minta vagy a mintázat méretének és a finomításnak a kis eltérései nem vonatkoznak hibára. A szállítás bruttó m², m, liter, kg és darabszám alapján történik, amelyen a nettó m², m, liter, kg és darabszám kerül felszámolásra. A vevőnek átvételkor meg kell vizsgálnia az árut (így a feldolgozás előtt). A megfigyelt hibákat a kézbesítéstől számított hét napon belül, írásban, az info@compositesplaza.com e-mailben kell jelenteni. Ha a szállítás nem felel meg a megállapodásnak, akkor belátásunk szerint hiányzó termékeket szállítunk, kijavítjuk vagy cseréljük ki.

Az e-áruházban megadott árak és a megrendelés visszaigazolások tájékoztató jellegűek. Az árváltozásokról írásban értesítik a vevőt. Árváltozások esetén a vevő az árváltozás értesítésétől számított egy héten belül visszavonhatja a megrendelést. Az összes ár gyártelepi és áfa nélkül (vagy az ÁFA-val, ha egyértelműen feltüntetett). A szállítás az FCA vagy DDU szerint történik, az Incoterms 2010 szerint. Minden szállítást külön számlázunk. Az összes szállítási időszak indikatív. A szállítási határidő túllépése a vevő számára nem jár kompenzációval. Ha a szállítási határidő túllépése esetén a kézbesítés nem történik meg írásbeli késedelemről szóló értesítéstől számított négy héten belül, a vevő visszavonhatja a megrendelést. A vevő köteles a szállításokat mindenkor elfogadni. Az átvétel megtagadásával a tárolás kötelezettsége nem merül fel. Ha egy megállapodás ésszerű betartása részben vagy egészben lehetetlen számunkra az átmeneti vagy tartós, ideiglenes vagy tartósan befolyásolhatatlan külső vagy belső körülmények miatt, akkor a jogot felmondhatjuk a megállapodást. Számláinkat a számla dátumától számított 14 napon belül kell kifizetni beszámítás, engedmény és / vagy felfüggesztés nélkül. Késedelmes fizetés esetén a vevő minden fizetési kötelezettsége azonnal esedékes és fizetendő, és a vevő az Európai Központi Bank betéti kamatlába mellett fizetendő kamatot kapja, plusz 6.25%. A bírósági beszedési költségeket a vevőnek a Nederlandsche Orde van Advocaten beszedési arányának megfelelően számítják fel. A felelősség alapjától függetlenül, a megállapodás teljesítésének elmulasztásával, a késedelmes teljesítéssel vagy a szerződés indokolatlan betartásával csak a közvetlen kárért felelhetünk, soha nem veszíthetjük profitot vagy közvetett károkat. A felelősség továbbra is a szerződéses árra korlátozódik. Semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a károsodásokért, amelyek a természetes kopás, a nem megfelelő vagy nem megfelelő kezelés vagy felhasználás következményei. Ez vonatkozik más célra történő felhasználásra is, mint amelyre az árut kifejlesztették vagy eladták.

A szállított árukra vonatkozó szerzői jogokat és minden egyéb szellemi tulajdonjogot kifejezetten fenntartják, kivéve, ha kifejezetten másként állapodnak meg. A Compositesplaza szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak (beleértve a vállalkozás nevét) használata kizárólag a Compositesplaza BV és a vevő között megkötött megállapodás alapján megengedett. A vevő csak a megállapodott módon értékesítheti és hirdetheti a termékeket. A vevővel kötött megállapodásokra a holland jog alkalmazandó. A bécsi értékesítési egyezmény alkalmazhatósága kizárt. A vevővel kötött megállapodásokból eredő minden jogvitát elsősorban a hollandiai Hertogenbosch hivatalos törvényszékéhez kell utalni. Bármikor megállapodhatunk abban, hogy az alkalmazandó törvények és joghatósági kikötések a vevő javától eltérhetnek. Az ilyen eltérés nem érinti az összes többi rendelkezés érvényességét e feltételek mellett.

Könnyű megrendelés
Gyors és olcsó szállítás
100% készleten
Elfogadott fizetések:
Fizetési módok