Composites Plaza
Europska dostava | Poslovanje sa sjedištem u EU, bez PDV-a | Telefon: 0031-492-769-099 | E-mail: info@compositesplaza.com

Opći uvjeti

Verzija 01: tra. 2014

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve naše ugovore. Kupac slanjem narudžbe u našoj e-trgovini prihvaća ove uvjete i za ugovor i za buduće ugovore. Ovi se uvjeti mogu odstupiti samo pod uvjetom pismenog dogovora. Prevladava nizozemski tekst ovih uvjeta. Opći uvjeti kupca izričito se odbijaju. Ako kupac preda narudžbu, ugovor prvo potječe nakon našeg pismenog prihvaćanja ili s početkom izvršenja narudžbe. U slučaju pismene potvrde narudžbe s naše strane, to samo utvrđuje sadržaj ugovora. Prikazani ili dostavljeni uzorci samo su indikativni bez da je za robu potrebno 100% istovjetnost. Male varijacije u kvaliteti, boji, uzorku ili veličini uzorka i završetku ne vrijede kao nedostatak. Dostava se odvija na osnovi bruto m², m, litre, kg i po komadu, pri čemu se naplaćuje neto m², m, litra, kg i po komadu. Kupac mora pregledati robu prilikom dostave (dakle prije obrade). Primijećene nedostatke potrebno nam je prijaviti u roku od sedam dana od dostave u pisanom obliku na info@compositesplaza.com. Ako isporuka nije u skladu s ugovorom, po našem nahođenju dostavit ćemo nedostajuću robu, popraviti isporučenu robu ili je zamijeniti.

Cijene navedene u našoj e-trgovini i potvrde narudžbe su indikativne. O svim promjenama cijena kupcu će se pisano izvijestiti. U slučaju promjene cijena, kupac može otkazati narudžbu u roku od tjedan dana od dana obavijesti o promjeni cijene. Sve cijene su franko tvornica i bez PDV-a (ili s PDV-om ako su jasno prikazani). Dostava se odvija FCA ili DDU u skladu s Incotermsom 2010. Svaka se isporuka posebno fakturira. Svi rokovi isporuke su indikativni. Prekoračenje roka isporuke kupcu nema pravo na naknadu. Ako u slučaju prekoračenja roka isporuke isporuka nije izvršena u roku od četiri tjedna nakon pismenog obaveštenja o neispunjenju, kupac može otkazati narudžbu. Kupac je dužan u svakom trenutku prihvatiti isporuke. Odbijanjem prihvaćanja ne postoji obaveza skladištenja s naše strane. Ako nam je razumno poštivanje sporazuma potpuno ili djelomično nemoguće zbog vanjskih ili unutarnjih okolnosti koje su izvan naše kontrole, bilo privremene ili trajne, imamo pravo raspustiti sporazum. Naši računi moraju biti plaćeni u roku od 14 dana od datuma fakture, bez pobota, popusta i / ili obustave. U slučaju kašnjenja u plaćanju, sve obveze kupca postaju dospjele i dospijevaju, a kupac postaje dugovao kamate po kamatnoj stopi Europske središnje banke plus 6.25%. Izvanredni troškovi naplate naplaćuju se kupcu u skladu s stopom naplate Nederlandsche Orde van Advocaten. Bez obzira na osnovu odgovornosti, ako ne izvršimo sporazum, uz kasno izvršenje ili neosnovano poštivanje sporazuma, možemo biti odgovorni samo za izravnu štetu, a nikada za gubitak dobiti ili neizravnu štetu. Odgovornost ostaje ograničena na ugovornu cijenu. Ni pod kojim uvjetima ne možemo biti odgovorni za štetu koja je posljedica prirodnog trošenja ili nepravilnog ili nepravilnog postupanja ili uporabe. To se također odnosi na uporabu u druge svrhe od kojih je roba razvijena ili prodana.

Autorska prava kao i sva druga prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na isporučenu robu izričito su pridržana ukoliko nije izričito dogovoreno drugačije. Korištenje prava intelektualnog vlasništva Compositesplaza (uključujući njegovo poslovno ime) isključivo je dopušteno sporazumom sklopljenim između Compositesplaza BV i kupca. Kupac ima samo mogućnost prodaje i reklamiranja proizvoda na dogovoren način. Na ugovore sklopljene s kupcem primjenjuje se nizozemski zakon. Primjenjivost Bečke konvencije o prodaji je isključena. Svi sporovi koji proizlaze iz sporazuma sklopljenih s kupcem u prvom će se slučaju podnijeti nadležnom sudu pravde u s-Hertogenboschu, Nizozemska. U bilo kojem trenutku se možemo složiti da se klauzula o važećem zakonu i nadležnosti može odstupiti u korist kupca. Takav odlazak ne dovodi u pitanje valjanost svih ostalih odredaba u ovim uvjetima.

Jednostavno naručivanje
Brza i jeftina poštarina
100% na skladištu
Prihvaćena plaćanja:
Načini plaćanja