Composites Plaza
Levering i Europa | EU-baseret forretning, ingen moms | Telefon: 0031-492-769-099 | E-mail: info@compositesplaza.com

Generelle vilkår og betingelser

Version 01: apr. 2014

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for alle vores aftaler. Ved at placere en ordre i vores e-butik accepterer køberen disse betingelser for både den pågældende aftale og for fremtidige aftaler. Disse betingelser kan kun fraviges med forbehold for skriftlig aftale. Den hollandske tekst om disse forhold er fremherskende. Købers generelle betingelser afvises udtrykkeligt. Hvis køberen afgiver en ordre, stammer aftalen først efter vores skriftlige accept eller med starten af ​​udførelsen af ​​ordren. I tilfælde af skriftlig ordrebekræftelse fra vores side bekræfter dette kun indholdet af aftalen. Visede eller leverede prøver er kun vejledende, uden at varerne kræves 100% identiske. Lette variationer i kvalitet, farve, mønster eller mønsterstørrelse og finish gælder ikke som defekter. Levering sker på grundlag af brutto m², m, liter, Kg og pr. Stykke, hvorved netto m², m, liter, Kg og pr. Stykke opkræves. Køberen skal inspicere varerne ved levering (så inden behandling). Observerede mangler skal rapporteres til os inden syv dage efter levering skriftligt til info@compositesplaza.com. Hvis leveringen ikke er i overensstemmelse med aftalen, leverer vi efter vores skøn manglende varer, reparerer de leverede varer eller udskifter dem.

De priser, der er angivet i vores e-butik og ordrebekræftelse er vejledende. Eventuelle prisændringer rapporteres skriftligt til køberen. I tilfælde af prisændringer kan køberen annullere ordren inden for en uge efter datoen for meddelelsen om prisændringen. Alle priser er ab fabrik og ekskl. Moms (eller inklusive moms, når de tydeligt vises). Levering finder sted FCA eller DDU i henhold til Incoterms 2010. Hver levering faktureres separat. Alle leveringsperioder er vejledende. Hvis man overskrider en leveringsperiode, giver køberen ingen ret til erstatning. Hvis levering af levering ikke overskrides inden fire uger efter skriftlig meddelelse om misligholdelse, kan køberen annullere ordren i tilfælde af overskridelse af en leveringsperiode. Køberen er forpligtet til altid at acceptere leverancer. Med afslag på accept stammer ingen opbevaringsforpligtelser fra vores side. Hvis rimelig overholdelse af en aftale helt eller delvist er umulig for os som følge af eksterne eller interne forhold uden for vores kontrol, enten midlertidig eller permanent, har vi ret til at opløse aftalen. Vores fakturaer skal betales inden 14 dage efter fakturadato uden modregning, rabat og / eller suspension. I tilfælde af forsinket betaling forfalder købers betalingsforpligtelser øjeblikkeligt og skal betales, og køberen skyldes renter, der skal betales til Den Europæiske Centralbanks indlånsrente plus 6.25%. Ekstra domstolsopkrævningsomkostninger debiteres køberen i overensstemmelse med opkrævningsgraden for Nederlandsche Orde van Advocaten. Uanset grundlaget for ansvaret, med vores manglende gennemførelse af aftalen, med sen udførelse eller urimelig overholdelse af en aftale, kan vi kun holdes ansvarlig for direkte skader og aldrig for tab af fortjeneste eller indirekte skade. Ansvaret forbliver begrænset til den kontraktlige pris. Under ingen omstændigheder kan vi holdes ansvarlige for skader, der er konsekvensen af ​​naturligt slid eller forkert eller forkert behandling eller brug. Dette gælder også til brug til et andet formål end det, varerne blev udviklet eller solgt til.

Ophavsretten såvel som alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende leverede varer er udtrykkeligt forbeholdt, medmindre eksplicit er aftalt andet. Brug af Compositesplaza's intellektuelle ejendomsrettigheder (inklusive dets virksomhedsnavn) er udelukkende tilladt i henhold til en aftale indgået mellem Compositesplaza BV og køberen. Køberen må kun sælge og reklamere for produkterne på den aftalte måde. Hollandsk lov gælder for de aftaler, der er indgået med køberen. Anvendelsen af ​​Wien Salgskonvention er udelukket. Eventuelle tvister, der følger af aftaler indgået med køberen, vil i første omgang blive bragt til den autoriserede lovdomstol i 's-Hertogenbosch, Holland. Vi kan til enhver tid blive enige om, at den gældende lov og jurisdiktionsklausul kan fravikes til fordel for køberen. En sådan afvigelse berører ikke gyldigheden af ​​alle andre bestemmelser på disse betingelser.

Nem bestilling
Hurtig og billig forsendelse
100% på lager
Accepterede betalinger:
Betalingsmetoder