Composites Plaza
Evropska dostava | Poslovanje sa sjedištem u EU, bez PDV-a | Telefon: 0031-492-769-099 | Email: info@compositesplaza.com

Opći uvjeti

Verzija 01: apr. 2014

Ovi opći uvjeti primjenjuju se na sve naše sporazume. Kupac slanjem narudžbe u našoj e-trgovini prihvaća ove uvjete kako za dotični ugovor, tako i za buduće ugovore. Ovi uslovi se mogu odstupiti samo od pismenog dogovora. Tekst ovih uvjeta na holandskom jeziku preovlađuje. Opći uslovi kupca izričito se odbijaju. Ako kupac preda narudžbu, ugovor prvo nastaje nakon našeg pismenog prihvaćanja ili s početkom izvršenja narudžbe. U slučaju pismene potvrde narudžbe s naše strane, to samo utvrđuje sadržaj sporazuma. Prikazani ili dostavljeni uzorci su samo indikativni, bez potrebe da roba bude 100% identična. Male varijacije u kvaliteti, boji, uzorku ili veličini uzorka i završetku ne primjenjuju se kao nedostaci. Dostava se vrši na osnovi bruto m², m, litre, kg i po komadu, pri čemu se naplaćuje neto m², m, litra, kg i po komadu. Kupac mora pregledati robu prilikom dostave (dakle prije prerade). Primijećene nedostatke potrebno nam je prijaviti u roku od sedam dana od dostave u pisanom obliku na info@compositesplaza.com. Ako isporuka nije u skladu s ugovorom, po našem nahođenju dostavit ćemo nedostajuću robu, popraviti isporučenu robu ili je zamijeniti.

Cijene navedene u našoj e-trgovini i potvrde narudžbe su okvirne. O svim promjenama cijena kupcu će se pismeno prijaviti. U slučaju promjene cijena, kupac može otkazati narudžbu u roku od jedne sedmice od dana obavijesti o promjeni cijene. Sve cijene su franko tvornica i bez PDV-a (ili s uključenim PDV-om kad su jasno prikazani). Dostava se odvija FCA ili DDU u skladu s Incotermsom 2010. Svaka isporuka se posebno fakturira. Svi rokovi isporuke su indikativni. Prekoračenje roka isporuke kupcu nema pravo na naknadu. Ako u slučaju prekoračenja roka isporuke isporuka ne bude izvršena u roku od četiri nedelje nakon pismenog obaveštenja o neispunjenju, kupac može otkazati narudžbu. Kupac je dužan u svakom trenutku prihvatiti isporuke. Odbijanjem prihvatanja ne postoji obaveza skladištenja sa naše strane. Ako nam je razumno poštivanje sporazuma potpuno ili djelomično nemoguće zbog vanjskih ili unutrašnjih okolnosti koje su izvan naše kontrole, bilo privremene ili trajne, imamo pravo raspustiti sporazum. Naši računi moraju biti plaćeni u roku od 14 dana od datuma fakture, bez pobota, popusta i / ili obustave. U slučaju kašnjenja u plaćanju, sve obaveze plaćanja kupca dospijevaju u plaćanje, a kupac postaje kamata koja se plaća po kamatnoj stopi Evropske centralne banke plus 6.25%. Dodatni sudski troškovi naplate naplaćuju se kupcu u skladu s stopom naplate Nederlandsche Orde van Advocaten. Bez obzira na osnovu odgovornosti, uz naše neuspjeh u dogovoru, uz kasno izvršenje ili neosnovano poštivanje sporazuma, možemo biti odgovorni samo za izravnu štetu, a nikako za gubitak dobiti ili neizravnu štetu. Odgovornost ostaje ograničena na ugovornu cijenu. Ni pod kojim uslovima ne možemo biti odgovorni za štetu koja je posljedica prirodnog trošenja ili nepravilnog ili nepravilnog postupanja ili upotrebe. To se takođe odnosi na upotrebu u druge svrhe od kojih je roba razvijena ili prodana.

Autorska prava kao i sva druga prava intelektualnog vlasništva vezano za isporučenu robu izričito su zadržana osim ako je izričito dogovoreno drugačije. Upotreba Compositesplaza prava intelektualnog vlasništva (uključujući njegovo poslovno ime) isključivo je dozvoljena sporazumom sklopljenim između Compositesplaza BV i kupca. Kupac ima samo mogućnost prodaje i reklamiranja proizvoda na dogovoren način. Na ugovore sklopljene sa kupcem primjenjuje se holandski zakon. Primjena Bečke konvencije o prodaji je isključena. Svi sporovi koji proizlaze iz sporazuma sklopljenih s kupcem biće u prvom redu pred nadležnim sudom pravde u s-Hertogenboschu, Nizozemska. U bilo kojem trenutku možemo se složiti da se klauzula o važećem zakonu i nadležnosti može odstupiti u korist kupca. Ovakav odlazak ne utječe na valjanost svih ostalih odredbi u ovim uvjetima.

Jednostavno naručivanje
Brza i jeftina poštarina
100% na skladištu
Prihvaćena plaćanja:
Metode plaćanja